Organizácia historických festivalov

Organizácia historických festivalov je jedným z najhlavnejších zameraní Agentúry HECTOR. Dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti, ako i fakt, že sme organizátormi troch najväčších historických festivalov na Slovensku, sú odporúčaním a zároveň i zárukou profesionálneho prístupu  a kvality v oblasti event managementu podujatí s veľkou návštevnosťou.