Dobový tábor

Náš obrovský dobový tábor z obdobia stredoveku, s vlastnou kuchyňou, zbrojnicou, stanmi rytierov a žoldnierov, remeselníkmi, dámami v honosných šatách a zbrojnošmi zakutými do železa je najväčším na Slovensku. Ukrýva v sebe autentické repliky zo života našich predkov, ktoré pre Vás vie znovu oživiť tím HECTOR.

Dobový tábor Dobový tábor
Dobový tábor
Dobový tábor Dobový tábor Dobový tábor